Usserød å

På denne side kan du læse lidt om usserød å og vandstanden, som den har været og som den er efter de tiltag kommunen og foreningen har taget i klimatilpasningen.

Vandstand og skybrud

Vi har - ligesom mange andre i hele landet - haft problemer med vandstandsstigninger ved skybrud. Sidste gang det gik hårdt ud over området var i august 2010.

Siden da har vi, i samarbejde med kommunen, fået gennemført flere tiltag så risikoen for oversvømmelser er minimeret for de fleste huse. Der er bl.a. blevet bygget diger ud mod åen, åen er blevet udvidet med et dobbeltprofil. Desuden er der etableret større pumpekapacitet i området. Vi arbejder stadig med klimatilpasningstiltag i foreningen.

Hvis du observerer manglende vedligeholdelse, må du meget gerne rette henvendelse til: Lisa Groth, Vand og Natur, tlf 72 56 23 90, ligr@fredensborg.dk.

Usserød å

Man kan følge vandstanden i Usserød Å via en hjemmeside: http://hydroinform.dk/UsseroedIntern.html

Læs hér om det nye tiltag:  Fredensborg Forsyning -  Usserød Å vandstandsmåling feb. 2016.pdf

Du kan finde planen for grødeskærringen på kommunens hjemmeside.

Billede fra d. 7. juli 2016.

Slåning af dobbeltprofilet inden grødeskæring af Usserød å.

Ålauget

Grundejerforeningen Jellerødgaard er medlem af  Vandløbslauget for Nivåen.

Information vedrørende grundejerforeningens arbejde i lauget vil blive lagt op hér:


Grundejerforeningen er indtrådt i bestyrelsen for vandløbslauget for Nivåen med det formål at stå bedre rustet til fremtidige opgaver i forbindelse med regulering af vandstanden i Nivåens system af vandløb, herunder Usserød Å.

På initiativ af Nordsjællands Landboforening, er der blevet stiftet Vandløbslaug for de fleste af Nordsjællands vandløb; vi får herved - med vort engagement i det lokale laug - en stor organisation i ryggen, som kan bidrage med eksperthjælp og være med til at holde øje med systemets vandstand. Samtidig kan vi styrke dialogen med vandløbsmyndigheden, som i vort tilfælde er Fredensborg Kommune.

Vedtægterne for Å-lauget for Nivåen kan læses på Nordsjællands Landboforening`s Hjemmeside: www.nola.dk

Bestyrelsen har en arbejdsgruppe, som beskæftiger sig med vandløbsemner og som varetager Grundejerforeningens interesser i Å-lauget.

Copyright © All Rights Reserved Grundejerforeningen Jellerødgård

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller rettelser til hjemmesiden er du meget velkommen til at kontakte webmaster@jelleroedgaard.dk