Naturen

Usserød å

I Jellerødskoven kan man se resterne af den gamle Usserød å. Åen er blevet ændret, så den går uden om skoven..


Du kan læse mere her om, hvordan vi og kommunen arbejder for at bevare den skønne natur.På denne side kan du finde informationer om den natur, som Jellerødgaard Grundejerforening ligger i og omkring.


Er du stødt på væltede træer eller er der problemer med åen eller andet, så vil kommunen meget gerne have besked, så de kan gøre noget ved det. Du kan også downloade "Giv et praj-appen" til din smartphone. Se her hvordan du giver kommunen et praj.

Jellerødskoven


Grundejerforeningen Jellerødgård ligger omkring Jellerødskoven. Skoven er en fredet bøgeskov og man må selvfølgelig ikke deponere haveaffald eller plante noget i skoven.

Fredensborg kommunestår for vedligeholdelsen af skoven.

Ønsker man at aftage træ fra kommunale arealer i Fredensborg Kommune, skal man købe et sankekort. Det kan ske ved henvendelse til Uffe Schougaard fra Nordsjællands Park og Vej, Mobil:  +45 61 88 41 63. Email: uje59@nspv.dk. Uffe kan i forbindelse med køb af sankekort  oplyse om evt. tidsbegrænsninger for anvendelse af motorsav.

Det er kommunens pligt at overholde plejeplanen for skoven. Skovdyrkerforeningen har i 2003 udarbejdet en plejeplan for Jellrødskoven, som du kan læse her. Hvis du mener, at plejeplanen ikke bliver overholdt, kan du inberette det til Nordsjælland Park og vej ved at rette henvendelse til: Nordsjællands Park og Vej, nspv@nspv.dk, Tlf: 4928 4960.


I gamle dage var der naturlige kildevæld i skoven. Man kan stadigvæk se mindre skovsøer forskellige steder i skoven.


Der har tidligere været drøftelser med kommunen om at genetablere vådområder i skoven for at få de naturlige kilder og det rene vand tilbage i skoven. Dette vil vi arbejde på at få genoptaget.

Engen nord for Jellerødgård Grundejerforening blev omlagt til et skønt naturområde i 2015. Her kan man gå en smuk tur og mulighed for skøjteløb om vinteren.

Sådan ser det nye åløb ud. Kommunen står for vedligeholdensen af åen.

(se evt. grødeskæringsplanen)


Hvis du observerer manglende vedligeholdelse, må du meget gerne rette henvendelse til: Lisa Groth, Vand og Natur, tlf

72 56 23 90, ligr@fredensborg.dk.

Copyright © All Rights Reserved Grundejerforeningen Jellerødgård

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller rettelser til hjemmesiden er du meget velkommen til at kontakte webmaster@jelleroedgaard.dk