Forside

Grundejerforeningen

Jellerødgård

- vi er sammen om det

Om foreningen:

 

VIGTIGT: Kommunens opkrævning af penge til istandsættelse af veje!

 

Grundejere på vejene:

Kokkedal Stationsvej, Elmestien, Birkestien, Mosekrogen, Skovbrynet og Skolevej

har medio november modtaget et brev fra kommunen angående fordelingen af betalingen for vejenes istandsættelse.

 

Bestyrelsen har forsøgt at få et samarbejde med kommunen, så betalingen bliver ligeligt fordelt, men det har ikke kunnet lade sig gøre. Vi opfordrer derfor alle grundejere til at svare på komunens brev - evt. at klage.

 

Bestyrelsen mener overordnet, at de udvalgte grundejerne skal betale alt for meget og at kommunen bør tage et større ansvar for deres brug og slid (Jellerødskoven og tung kørsel).

 

Herunder kan du downloade bestyrelsens høringssvar fra d. 22/9. I kan hente argumenter herfra, eller plukke i det.

 

Mailadressen til kommunen er: mhrm@fredensborg.dk

 

 

Bestyrelsens brev omdelt til grundejere d. 30/11-2016

 

Bestyrelsens svar til kommunen d. 22/9 2016

Generalforsamling

 

Næste generalforsamling er i 2017.

 

Nederst på siden "om foreningen" kan du læse referatet fra sidste og tidligere generalforsamlinger.

 

Hvis du ikke har fået betalt dit kontingent, så se her hvordan.

 

Billedet er fra medborgerhuset Egedals hjemmeside. Du kan læse mere om medborgerhuset her.

 

Foreningen ligger omkring i et naturskønt område omkring Usserød å og Jellerødskoven.

 

Du kan læse mere om naturen her.

 

Det første spadestik til Klimatilpasning Kokkedal blev taget ved Egedalsvænge d. 21. juni. Projektet viser, hvordan en forstad kan vende et akut problem med oversvømmelser til en mulighed for at skabe en mere attraktiv bydel. Du kan se hvor der vil blive lavet noget på hjemmesiden: http://www.klimatilpasningkokkedal.dk/

Du kan også hente en folder om projektet hos Finn Hartmann, Rønnevej 13, eller hos Sofie Henriksen, Kokkedal Stationsvej 15.

Veje

 

Som privat grundejerforening har vi selv ansvaret for at vedligeholde vores veje. Dette ansvar løfter vi i fællesskab. Lige nu er bestyrelsen ved at finde muligheder for hvordan vi kan få renoveret vores veje, da det er på tide.

Hvis du har lyst til at deltage i arbejdet med at søge støtte/projektmuligheder eller andet i forhold til vejrenovationen, er du meget velkommen til at kontakte medlemmerne i bestyrelsens vej-arbejdsgruppe.

 

Er du stødt på et ødelagt skilt, huller i vejen, fulde skraldespande eller væltede træer?

Så vil kommunen meget gerne have besked. Se her hvordan du giver kommunen et praj.

Vi bruger nabohjælp i kvarteret. Du kan læse mere om nabohjælp her:

Tryghed

 

Vi hjælpes ad med at skabe tryghed i kvarteret. Vi er glade for at bo i et trygt kvarter, hvor alle kan færdes i fred, både gennemgående og beboere. Som naboer hjælper vi hinanden med at holde øje og passe på hinanden.

 

Tryghed foregår mellem mennesker, og en måde, at skabe et trygt kvarter er ved at vise de forbigående, at vi er glade for vores kvarter, og at vi passer det pænt. Derfor er det en god idé, at lave en sjov hæk eller en pæn rabat ligesom en af vores medlemmer har gjort her på billedet. Hvem vil lave ballade, når man går forbi sådan en hæk?

Månedens Tip:

Du kan spare en masse penge på dit vandforbrug og hjælpe til med at undgå oversvømmelser. Fredensborg kommune yder op til 40% af tilslutningsbidraget, hvis du laver nogle tiltag på din grund for at undgå at vandmængderne fosser videre ned til nabon. Læs mere om det her.

Copyright © All Rights Reserved Grundejerforeningen Jellerødgård

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller rettelser til hjemmesiden er du meget velkommen til at kontakte webmaster@jelleroedgaard.dk